Bạn tạo bảng báo giá bằng excel ?
Nâng cao hiệu suất thông qua việc dữ liệu hóa!
Tăng cường kiểm soát nội bộ!


OMS VISTA クラウド

 

Khi làm việc tại nhà & từ xa! Phiên bản Cloud!

Hệ thống quản lý đơn hàng bản Cloud tại Việt Nam
Quản lý nhất quán dữ liệu từ Báo giá đến Doanh thu - Thanh toán

Ưu điểm 1: Nâng cao hiệu quả làm việc!

Cảm nhận được các file Báo giá - Đặt hàng - Thanh toán để tản mát các nơi khác nhau trong công ty được dữ liệu hóa và có thể xem được. Có thể cải thiện hiệu quả công việc bằng việc chia sẻ thông tin nội bộ giữa các nhân viên kinh doanh, văn phòng và quản lý.

Ưu điểm 2: Màn hình nhập như báo cáo!

Tạo dữ liệu Báo giá - Thanh toán trên màn hình như hình ảnh. Bằng việc sử dụng giao diện trình duyệt Web, khi nhập dữ liệu có cảm giác gần với các báo cáo giấy.

Ưu điểm 3: Kết nối bất kỳ khi nào, ở đâu!

Từ công ty chính ở Nhật, từ nơi công tác, từ công ty, nếu có internet, ở bất kỳ nơi nào đều có thể xem dữ liệu bán hàng. Các nhân viên làm việc tại nhà hoặc làm việc từ xa đều có thể kết nối.
*Có thể không cho phép truy cập ngoài công ty.

Ưu điểm 4: Đăng ký sử dụng dễ dàng !

Sử dụng OMS VISTA Cloud với chi phí cố định hằng tháng ứng với số lượng người sử dụng theo hợp đồng đã ký kết. Không cần tốn chi phí cao cho việc phát triển hệ thống. Có thể tùy chỉnh các báo cáo cũng như thêm các chức năng theo ý muốn của Quý khách với chi phí thấp.

Phiên bản Cloud - Phí sử dụng theo tháng

OMS VISTA Phiên bản Cloud, Chi phí hằng tháng theo số người sử dụng. Chi phí sẽ được giảm tùy theo số lượng người sử dụng.

5 tài khoản

780,000 VND/tài khoản/tháng

  • Tối đa 5 tài khoản
  • Hàng tháng 780,000 × 5 tài khoản=3,900,000VND
  • Lần đầu, miễn phí tháng đầu tiên!
  • Hợp đồng 1 năm, tặng 2 tháng sử dụng !
   (*Chỉ áp dụng cho năm đầu tiên)
  Liên hệ

20 tài khoản

380,000 VND/tài khoản/tháng

 • Tối đa 20 tài khoản
 • Hàng tháng 380,000 × 20 tài khoản=9,120,000 VND
 • Lần đầu, miễn phí tháng đầu tiên!
 • Hợp đồng 1 năm, tặng 2 tháng sử dụng !
  (*Chỉ áp dụng cho năm đầu tiên)
Liên hệ

*Phí hướng dẫn ban đầu tính riêng.
*Có xuất hóa đơn đỏ. (Không tính thuế GTGT.)
*Với gói 20 tài khoản, có thể thêm 10 tài khoản với giá không đổi.
*Hợp đồng theo tháng sẽ trả vào cuối tháng, hợp đồng năm sẽ trả toàn bộ phí 1 năm vào tháng bắt đầu.

Phí hướng dẫn ban đầu
(*Bắt buộc)
8,000,000 VND
<Chi phí tùy chỉnh>
Thuyết trình sử dụng
(* Trong TP.HCM)
1,200,000 VND/lần
(khoảng 45 Phút)
Tùy chỉnh báo cáo 5,800,000 VND/1 báo cáo
Tùy chỉnh tính năng Giá thỏa thuận 
Phiên bản máy chủ của Quý khách Giá thỏa thuận 

Liên hệ sử dụng bản demo, hỏi và đăng ký sử dụng.

Vui lòng liên hệ để tìm hiểu hệ thống có phù hợp với nghiệp vụ của Quý khách không.

Liên hệ & Tìm hiểu

Khách hàng hiện hữu

Các khách hàng dưới đây đang sử dụng Hệ thống quản lý đơn hàng OMS VISTA.

*Bao gồm các khách hàng sử dụng OMS VISTA phiên bản lưu dữ liệu trên máy chủ của Quý khách.

Chính sách bảo mật & Máy chủ

Máy chủ

Hệ thống OMS VISTA sử dụng máy chủ chất lượng cao với tỷ lệ hoạt động từ 99,95% trở lên. Đồng thời hệ thống sao lưu dữ liệu an toàn.

Đối ứng SSL

Hệ thống OMS VISTA sử dụng SSL để bảo mật đường dẫn. Đồng thời, tất cả dữ liệu trao đổi trên Internet được mã hóa và sử dụng một cách an toàn.

Mã hóa dữ liệu

Dữ liệu của Quý khách sẽ được mã hóa và lữu trữ tại hệ thống OMS VISTA. Không cần lo lắng về việc rò rỉ thông tin.

Màn hình Login

Nếu sử dụng trình duyệt WEB, có thể Login ở bất kỳ nơi nào.

Giao diện chính

Các chức năng Báo giá, Đơn hàng, Mua hàng, Doanh thu, Giao hàng, Thanh toán, Thiết lập được phân chia rõ ràng trên giao diện chính.

Giao diện Danh sách Báo giá

Các thông tin Khách hàng, Tiêu đề, Tổng tiền, Tỷ lệ nhận đặt hàng được thể hiển dễ hiểu trên màn hình. Có thể tìm kiếm dữ liệu theo các tiêu chí tìm kiếm như theo bộ phận, người phụ trách, khách hàng, thời gian. Đồng thời, các dữ liệu hiển thị này có thế xuất ra file Excel.

Màn hình đăng ký Báo giá

Giao diện nhập tương tự trên Bảng báo giá trên giấy. Từ đơn giá và số lượng, hệ thống sẽ tự động tính thành tiền. Về tỉ giá giữa VND, USD, JPY có thể thêm vào trong thiết lập.

Mô hình hệ thống

Tạo Đơn hàng từ Báo giá
Từ Đơn hàng tạo Mua hàng ・ Doanh thu ・ Giao hàng ・ Thanh toán. Có thể quản lý tất cả dữ liệu từ Bảng báo giá.
Là hệ thống với chức năng đơn giản & dễ hiểu.

Có thể phối hợp với đối tác của Quý khách để phát hành hóa đơn điện tử mà Quý khách đang sử dụng.

Danh sách chức năng

Quotation
Báo giá
Danh sách báo giá ・ Điều kiện tìm kiếm
Xuất Danh sách Báo giá(Excel)
Đăng ký ・Chỉnh sửa ・Sao chép(Giá bán ・ Giá mua)
Đăng ký Báo giá(Sửa đổi)
Xuất Bảng Báo giá (PDF/Excel)
Receive Order
Đơn hàng
Danh sách Đơn hàng・Điều kiện tìm kiếm
Xuất Danh sách đơn hàng(Excel)
Đăng ký ・Chỉnh sửa ・Sao chép(Giá bán ・ Giá mua)
Hủy trả Đơn hàng (Trả về Báo giá)
Tạo Mua hàng ・ Doanh thu ・Giao hàng ・Thanh toán
Tạo đồng thời Doanh thu ・ Giao hàng ・Thanh toán
Tạo Mua hàng
Xuất Phiếu Đơn hàng(PDF/Excel)
Book Sales
Doanh thu
Danh sách Doanh thu ・Điều kiện tìm kiếm
Xuất Danh sách Doanh thu(Excel)
Chỉnh sửa Doanh thu
Tạo Giao hàng ・Thanh toán
Tạo đồng thời Giao hàng ・Thanh toán
Xuất Phiếu Doanh thu(PDF/Excel)
Purchase
Mua hàng
Danh sách Mua hàng ・Điều kiện tìm kiếm
Xuất Danh sách Mua hàng(Excel)
Đăng ký ・Chỉnh sửa ・Sao chép
Đăng ký Chi trả(Xác nhận tiền cần chi trả)
Đăng ký Nhận hàng
Xuất Phiếu Mua hàng(PDF/Excel)

 

Delivery
Giao hàng
Danh sách Giao hàng ・Điều kiện tìm kiếm
Xuất Danh sách Giao hàng(Excel)
Đăng ký ・Chỉnh sửa ・Sao chép
Lưu thông tin Serial No.・Thời gian bảo hành
Xuất Phiếu Giao hàng(PDF/Excel)
Billing
Thanh toán
Danh sách Thanh toán・Điều kiện tìm kiếm
Xuất Danh sách Thanh toán(Excel)
Chỉnh sửa nội dung Thanh toán
Lưu thông tin Nhận tiền(Xác nhận số thanh toán)
Xuất Phiếu Yêu cầu thanh toán(PDF/Excel)
Xuất dữ liệu để tạo hóa đơn eInvoice(CSV)
Master
Thiết lập cơ bản
Thiết lập thông tin người dùng
Thiết lập quyền
Thiết lập thông tin khách hàng
Thiết lập thông tin nhà cung cấp
Thiết lập thông tin sản phẩm
Thiết lập phân loại sản phẩm
Thiết lập cấu trúc phân loại
Thiết lập đơn vị tính
Thiết lập bảng tỉ giá
Thiết lập thông tin công ty
Thiết lập các điều kiện mẫu
Thiết lập thông báo trên Giao diện chính
Thiết lập hệ thống
Report Design
Thiết kế báo cáo
Có thể tạo các báo cáo theo ý kiến của Quý khách.
(*Phí tạo tính riêng)

Liên hệ sử dụng bản demo, hỏi và đăng ký sử dụng.

Vui lòng liên hệ để tìm hiểu hệ thống có phù hợp với nghiệp vụ của Quý khách không.

Liên hệ & Tìm hiểu

開発コスト削減&開発リソース確保!

ベトナムオフショア開発はいかがですか?